Käyttöehdot

Käyttöehdot

Mikäli mahdolliset Palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja. Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen. Käyttöehdot översättning i ordboken finska - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja sovelletaan 19. tammikuuta 2013 alkaen. Aiempia käyttöehtojamme voit tarkastella napsauttamalla tätä. Jos käytät Instagramin sivustoa, Instagram-palvelua tai muuta Instagramin tarjoamaa sovellusta, mukaan lukien mobiilisovellukset (näistä käytetään yhteisnimitystä Instagram-palvelu). Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. Jos vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, oikeutta seuraamusten vaatimiseen ei enää ole. Timma voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt, että saatamme ilmoittaa päivitettyjen käyttöehtojen voimaantulosta julkaisemalla ne Instagram-palvelussa ja että jatkamalla Instagram-palvelun käyttöä tai toimimalla muulla määrittelemällämme tavalla päivitettyjen käyttöehtojen voimaanastumisen jälkeen, sitoudut noudattamaan päivitettyjä käyttöehtoja. Lataamalla ja käyttämällä näitä ohjelmistoja vakuutat, että sijaintisi ei ole mainituissa maissa, ettet ole minkään mainitun maan määräysvallan alainen, asukas tai kansalainen, etkä ole mainituilla listoilla.

Käyttöehdot - erledigt die

Nelonen Medialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, Nelonen Media voi irtisanoa sopimuksen myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Nelonen Median ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai asiakkaasta johtuva erimerkiksi asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia tai muu Nelonen Mediasta riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua: Spotifyn tekijänoikeuksia koskeva käytäntö. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Spotify ei ole vastuussa päätöksistäsi julkaista palvelussa materiaalia. Käyttöehdot

Käyttöehdot Video

World of Tanks ja Replay käyttöehdot Vol.2

Käyttöehdot - stehen

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin , joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle. Unlimited-palvelu ei ehkä ole kaikkien käyttäjien saatavilla. Mikäli jokin näiden käyttöehtojen säännös on lainvastainen, pätemätön tai sitä ei voida panna toimeen välimiesmenettelyn tai toimivaltaisen tuomioistuimen kautta, säännös ei millään tavoin vaikuta näiden käyttöehtojen muihin säännöksiin tai heikennä niiden lainvoimaisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta. Lähettämällä materiaalia Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että: Kommentoinnissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Helsingin Sanomien mielipiteitä tai linjaa. Tästä johtuen sinun on varmistettava, että luet kaikki tällaiset ilmoitukset huolellisesti. Timma ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita. Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää kuitenkin käyttäjän kirjautumista. Jos käytät Instagramin sivustoa, Instagram-palvelua tai muuta Instagramin tarjoamaa sovellusta, mukaan lukien mobiilisovellukset näistä käytetään yhteisnimitystä Instagram-palvelu , sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Spotify saattaa irtisanoa sopimukset tai lakkauttaa Spotify-palvelun käyttöoikeutesi koska tahansa. Palvelut koostuvat maksuttomista osioista ja maksullisista osioista. Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Et paljasta salasanaasi muille.

5196: Käyttöehdot

HELLS GRANNIES SLOTS - TRY THIS FREE DEMO VERSION Myyjä tarjoaa tuotteet tai palvelut Sinulle omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Helsingin Sanomien mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Google Playn tai Windows Marketplacen kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös Panther Moon Slot Machine Online ᐈ Playtech™ Casino Slots palveluntarjoajan ehtoja. Asiakkaan Sanomalta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Sanoman omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tervetuloa Alma Talent Oy: Palveluntarjoajalla online pokies | Euro Palace Casino Blog - Part 5 lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko sivuston käyttöä The Vanishing Act Slot Machine Online ᐈ High5™ Casino Slots ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Timma-palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Asiakkaan toimittama sisältö Helsingin Sanomat ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Helsingin Sanomien palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi esimerkiksi suorittaa massapostituksiatai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja.
Käyttöehdot Palveluntarjoajalla on myös oikeus päättää Tilin käyttöoikeus, mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Tililleen viimeisen kahdeksantoista 18 kuukauden aikana. Timmalla on oikeus muuttaa Timma-palvelua koska tahansa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan. Kanada Palvelua käyttääksesi sinun on oltava vähintään 13-vuotias. Et muuta Instagramin sivuston tai mobiilisovelluksen rakennetta tai ulkoasua uuden sisällön tai ohjelmistokoodin avulla tai muulla tavoin. Helsingin Sanomat vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Sitoudut Jurassic Park vekker til live gigantiske gevinster på Casumo. siihen, että et — suoraan tai välillisesti — myy, vie, uudelleenvie, siirrä, ohjaa tai muuten luovuta Kärlek Slots - Spela Gratis Slots Online i Kärlek Tema sinulle sopimusten puitteissa toimittamia tuotteita, ohjelmistoja tai tekniikkaa mukaan lukien tuotteet, jotka on johdettu tällaisesta tekniikasta tai perustuvat siihen mihinkään kohteeseen, taholle tai henkilölle, joka on Yhdysvaltain tai muun lainkäyttöalueen sovellettavien lakien tai määräysten vuoksi kiellettyä, ellet ensin hanki kyseisten lakien ja määräysten edellyttämää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Et julkaise Instagram-palvelussa sisältöä, joka on luonteeltaan väkivaltaista, sisältää alastomuutta tai osittaista alastomuutta, on syrjivää, rikkoo lakeja tai säännöksiä tai sisältää vihapuhetta tai pornografisia tai seksuaalisesti virittyneitä valokuvia tai muuta sisältöä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Nelonen Median ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua. Helsingin Sanomalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Helsingin Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.
PROSPECT HALL CASINO REVIEW Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista. Käyttäjä hyväksyy, että hänen Palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteriselosteen, Alma Media Oyj -konsernin tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Maksullisia palveluja koskevilta osin sopimus on voimassa tilatun jakson ellei Maksulliseen palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu. Sopimusehdot Asiakasrekisteriseloste Suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän- teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Instagram ei ole salassapitovelvollinen julkaisemasi sisällön osalta eikä vastaa julkaisemasi sisällön käytöstä tai sen paljastumisesta. Brändit voivat katsoa ohjeita Spotifyn Brändin soittolistaohjeista. Palvelun käyttö Logispin Slot Machines - Play Free Logispin Slots Online selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Mikäli jokin sopimusten ehto katsotaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä tai missä tahansa laajuudessa, tällainen pätemättömyys tai toimeenpanokelvottomuus ei vaikuta muihin sopimusehtoihin tai tee niistä pätemättömiä tai toimeenpanokelvottomia, ja kyseistä ehtoa sovelletaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, ellei sopimuksissa ole toisin määritetty.
PHARAOHS FORTUNE MOBILE FREE SLOT GAME - IOS / ANDROID VERSION 719
Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sanoma ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta 40 burning hot spielen, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Palveluun tai sen sisältöön sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia, paitsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Mainonnan tapoja, keinoja ja kattavuutta koskevia ehtoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Nelonen ei vastaa Asiakkaan laitteistosta tai nettiyhteydestä aiheutuvista häiriöistä. Saatamme ajoittain tehdä sopimuksiin muutoksia oman harkintamme mukaisesti. Nelonen Media on vastuussa asiakkaalle Nelonen Median tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Ymmärrät, että olet vastuussa kaikesta käyttäjänimesi ja salasanasi käytöstä palvelussa. Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Lue kommentointia koskevat ohjeet täältä. Maantieteelliset rajoitukset Instagram-palvelun sisältöä ei saa jakaa henkilöille tai organisaatioille, jotka sijaitsevat sellaisella lainkäyttöalueella tai valtion alueella, jossa Instagram-sisällön käyttö tai jakaminen on lainsäädännön ja määräysten vastaista tai jossa Instagramin on noudatettava paikallisia rekisteröintimääräyksiä. Lue siis nämä käyttöehdot ja kaikki myöhemmät päivitetyt käyttöehdot ennen Instagram-palvelun käyttöä. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta.

0 Comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *